Kuria Metropolitalna

publikacja 06.04.2011 14:58

ul. Pieniężnego 22, 10-006 Olsztyn tel. (centrala): (89) 5247140

E-mail: kanclerz@archidiecezjawarminska.pl 

rzecznik: rzecznik@archidiecezjawarminska.pl 

 

Wydział Duszpasterski

Dyrektor: ks. kan. dr Bartłomiej Matczak

Telefon: tel. 89 524 71 81

Godziny urzędowania: 9.30-14.00

E-mail: duszpasterstwo@archwarmia.pl

Referenci

s. Zofia Dobrowolska RM

Katarzyna Podbielska

e-mail: katarzyna.podbielska@archwarmia.pl

 

Wydział Ekonomiczny

Dyrektor: ks. kan. dr Mariusz Falk

Telefon: (89) 524 71 45

Godziny urzędowania: 9.30-14.00

E-mail: ekonom@archidiecezjawarminska.pl

Wiceekonom: ks. mgr lic. Mariusz Rybicki

 

Wydział Nauki Katolickiej

Dyrektor: ks. kan. dr  Adam Bielinowicz

Telefon: (89) 524 71 60

Godziny urzędowania: 9.30-14.00

E-mail: katecheza@archwarmia.pl

www.katecheza.olsztyn.pl

 

 

Wydział Sztuki Kościelnej

Dyrektor: ks. dr Marek Jodkowski

Telefon: (89) 524 71 46

Godziny urzędowania: 9.30-14.00

E-mail: wydzial.sztuki@archwarmia.pl

Referent

s. mgr Janina Bosko RM

Archidiecezjalny Konserwator Zabytków

ks. dr Marek Jodkowski
tel. 89 524 71 47

 

 

 

Metropolitarny Sąd Archidiecezji Warmińskiej

Wikariusz sądowy: ks. kan. dr Lucjan Świto

Godziny urzędowania: 9.30-14.00

E-mail: trybunal@olsztyn.opoka.org.pl