OLSZTYN, św. Jana Bosko

publikacja 11.04.2011 14:28

11-041 Olsztyn, ul. Bałtycka 135

tel. (89) 523 84 07, (89) 523 90 36

e-mail: gutkowo@salezjanie.pl