Nowy numer 3/2021 Archiwum

Słoń w pudełku zapałek

O pierwszym po wojnie podręczniku z historii regionu, cięciach tekstów i próbie pogodzenia wczoraj i dziś, z wydawcą Elżbietą Skórą i koordynatorem projektu Janem Gancewskim rozmawia Krzysztof Kozłowski.


Krzysztof Kozłowski: Skąd pomysł na napisanie podręcznika o dziejach Warmii i Mazur?


Elżbieta Skóra: – Żeby czuć się związanym z miejscem, w którym się mieszka, trzeba poznać jego historię. Inicjatywa napisania takiego podręcznika wyszła od Izabeli Lewandowskiej, która jest dydaktykiem. Doszła do wniosku, że nauczycielom brakuje narzędzia do pracy z uczniami. Kilka lat temu pojawiły się ścieżki dydaktyczne nauczania o kulturze i historii regionu. A podręczników nie ma. Iza zebrała chętnych do współpracy autorów, specjalistów z poszczególnych epok. Po kilku latach pracy zakończyliśmy przygotowywanie podręcznika. Pod koniec marca otrzymamy pierwsze egzemplarze z drukarni. Niebawem trafi on do szkół na Warmii i Mazurach.


Stworzenie atrakcyjnego dla uczniów podręcznika nie jest łatwe. Jak wyglądały prace?


Jan Gancewski: – Oczywiście główną osią prowadzenia czytelnika przez historię Prus Wschodnich jest podział chronologiczny na poszczególne epoki, czyli prehistorię, średniowiecze, nowożytność i czasy współczesne. Odstępstwem od tego podziału jest esej historyczny autorstwa prof. Andrzeja Piskozuba z Uniwersytetu Gdańskiego, który próbuje wyjaśnić i ukazać zachodzące na przestrzeni wieków relacje, skomplikowane dzieje osadnicze i religijne, a także podziały państwowe, i uczynić je zrozumiałymi. Praca autorów opierała się na klasycznym warsztacie historyka regionu.

Najtrudniejsze okazało się połączenie wiedzy z oczekiwaniami dydaktyka, czyli nauczyciela pracującego z dziećmi i młodzieżą. Trudność ta ujawniła się podczas organizowanych przez nasz zespół warsztatów z nauczycielami historii, które odbyły się w Ostródzie, Olsztynie i Elblągu. Warto nadmienić, iż jest to pierwszy podręcznik do nauki historii naszego regionu wydany po II wojnie światowej. Oczywiście publikacje naukowe na ten temat były, ale jeśli nauczyciel chciał wpleść wątki regionalne podczas lekcji, musiał poszukiwać informacji w wielu źródłach.
E.S.: – Wiele uwagi poświęciliśmy temu, aby teksty dotyczące poszczególnych zagadnień nie były zbyt długie i nużące. Ponadto zamieściliśmy wiele archiwalnych zdjęć przedstawiających ważne wydarzenia, osoby i zabytki oraz wiele map. Bardzo często podpisy pod zdjęciami są doskonałym uzupełnieniem głównej treści. Gdyby ktoś chciał poszerzyć wiedzę na jakiś temat, znajdzie pod każdym rozdziałem spis literatury. Łącznie wymienionych jest prawie 500 pozycji. Do podręcznika zostaną również przygotowane zeszyty ćwiczeń.


Jakie napotkaliście trudności?


J.G.: – Tak długą, ciekawą i pełną ważnych wydarzeń historię ziem pruskich musieliśmy zamieścić na pięciuset stronach. To jak próba wepchnięcia słonia do pudełka zapałek (śmiech). Nam się to udało. Zapewne spotkamy się z zarzutami, że coś jest niedopowiedziane. Ale taki już jest los autorów i wydawcy. Zresztą jako autorzy musieliśmy również przeżyć etap cięć naszych tekstów. Dzięki temu uzyskaliśmy odpowiednie proporcje między różnymi zagadnieniami.


A tytuł podręcznika?


J.G.: – W pierwszej wersji brzmiał „Dzieje i kultura Warmii i Mazur”. Pod koniec prac Iza wpadła na pomysł, żeby do tytułu
dodać „Dziedzictwo ziem pruskich”. Jest to próba pogodzenia dawnych losów regionu z czasami obecnymi. Bo nie można napisać „Dzieje Prus”, ich już nie ma, ale dziedzictwo jest.
E.S.: – Pełen tytuł podręcznika ostatecznie brzmi: „Dziedzictwo ziem pruskich. Dzieje i kultura Warmii i Mazur”. Ten podręcznik powinien zainteresować każdego – nie tylko uczniów i nauczycieli – kto chce mieszkać u siebie z pełną znajomością dziedzictwa. Zresztą sami podczas prac odkrywaliśmy piękno historii naszego regionu.•
Dziedzictwo ziem pruskich.
Dzieje i kultura Warmii i Mazur.
Autorzy:
Koncepcja, redakcja i opracowanie dydaktyczne
– Izabela Lewandowska;
Pradzieje ziem pruskich – Mirosław Hoffmann; Średniowiecze na ziemiach pruskich – Iwona
i Jan Gancewscy; 
Prusy w epoce nowożytnej – Janusz Hochleitner; Prusy Wschodnie w XIX w. – Joanna Ulatowska-Letko;
Prusy Wschodnie w czasie wojen i między wojnami – Paweł Letko;
Dawne Prusy Wschodnie po II wojnie światowej
– Iwona Jóźwiak;
Esej historyczny – Andrzej Piskozub

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama