Nowy numer 48/2020 Archiwum

Zaczęło się od Krzyżaków

Jubileusz 770-lecia diecezji warmińskiej. Bożej opatrzności i opiece Maryi powierzamy teraźniejszość i przyszłość ludu bożego mieszkającego na ziemi, którą przez wieki nazywano Prusami.


Dwudziestego dziewiątego lipca 1243 roku powołano do istnienia tzw. diecezje pruskie – chełmińską, pomezańską, sambijską oraz warmińską. Początki organizacji kościelnej na ziemiach pruskich wpłynęły na powstawanie organizacji samorządowych, a także, w pewnym stopniu, organizacji państwowej na terenie obecnej archidiecezji warmińskiej. Z racji przypadającej w tym roku 770. rocznicy utworzenia diecezji warmińskiej w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Fromborku odbyła się Msza św. dziękczynna, której przewodniczył wielki mistrz zakonu krzyżackiego Bruno Platter. Razem z nim Eucharystię koncelebrowali metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba, bp Jacek Jezierski, 
bp Julian Wojtkowski, bp Jan Styrna oraz bp Jerzy Mazur.


Wspólne źródło


Na uroczystości przybyli licznie wierni archidiecezji warmińskiej, tradycyjnie już pielgrzymowała grupa z Braniewa. Abp Wojciech Ziemba przypomniał historyczne korzenie diecezji warmińskiej. Papież Innocenty IV zlecił swojemu nuncjuszowi Wilhelmowi z Modeny stworzenie organizacji kościelnej na dotychczasowych pruskich terenach misyjnych. – Ziarno wiary ponad 200 lat wcześniej siali tu misjonarze męczennicy – św. Wojciech i św. Bruno z Kwerfurtu, a po nich m.in. cystersi i wreszcie teutoński zakon NMP, czyli zakon krzyżacki – mówił abp Ziemba. Zaznaczył, że przez wieki nastąpiło wiele zmian w strukturze administracyjnej Kościoła na tych terenach. – Zakon krzyżacki w okresie reformacji uległ sekularyzacji, a diecezje pomezańska i sambijska przestały istnieć jako diecezje katolickie. W 1992 roku diecezja chełmińska została włączona w skład diecezji toruńskiej, powstały również dwie nowe diecezje – elbląska, która w dużym stopniu dziedziczy tradycję dawnej diecezji pomezańskiej, oraz diecezja ełcka, która obejmuje skrawek dawnej diecezji sambijskiej– powiedział abp Ziemba, witając wielu znakomitych gości. – Jest z nami również 
bp Rudolf Bażanowski, ordynariusz diecezji ewangelicko-augsburskiej. Wspólnie dziękujemy za ustanowienie diecezji, ponieważ początek obydwu Kościołów bierze moc z jednego źródła – dodał. Przekonywał również, że stworzone w 1243 roku struktury kościelne dały podstawy do tworzenia struktur samorządowych, państwowych, a zwłaszcza naukowych, których świadectwem na zawsze pozostaną Mikołaj Kopernik oraz Hosianum. Istniejąca od 1565 roku uczelnia włączyła swoją tradycję naukową w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.


Nikt nie rodzi się chrześcijaninem


Homilię podczas uroczystości wygłosił bp Jacek Jezierski. Na początku nawiązał do patronki katedry – Najświętszej Maryi Panny. Powiedział m.in., że obraz z Apokalipsy św. Jana, w którym niewiasta broni swojego dziecka przed smokiem, możemy odnosić do Jezusa i Maryi lub traktować jako wizję Kościoła w czasach cesarstwa rzymskiego i w ogóle w dziejach. Nawiązując do 770. rocznicy utworzenia diecezji pruskich bp Jezierski zaznaczył, że w ten sposób zakończył się pewien etap chrystianizacji tych ziem. – Po utworzeniu diecezji Kościoły lokalne zaczęły same pisać swoje dzieje. Stopniowo rozrastała się sieć parafii, powstawały miasta i wsie, wznoszono kościoły. Liturgię sprawowano po łacinie, kazania głoszono w językach zrozumiałych dla ludzi – po niemiecku, po polsku, po prusku. Wstrząsem dla Kościoła w Prusach była reformacja – mówił bp Jacek. Przypomniał on, że w tamtych czasach chrześcijanie w Prusach byli katolikami lub ewangelikami, a podział wyznaniowy odkreślała zasada cuius regio, eius religio (czyja ziemia, tego religia).
Następnym wstrząsem dziejowym była II wojna światowa, exodus ludności i napływ nowych osiedleńców.

– Od 770 lat trwa na ziemi pruskiej proces budowania cywilizacji chrześcijańskiej, pomimo przeszkód, załamań oraz napięć. W ciągu tego czasu wiele zadań pełnionych przez instytucje kościelne przejęło państwo: szkoły, szpitale, bezpieczeństwo, obronność. Zadaniem Kościoła pozostaje przekaz wiary młodym pokoleniom. Ewangelia to orędzie religijne, posiada jednak wyraźne wskazania etyczne oraz społeczne. Zadaniem Kościoła jest też inspiracja współczesnej kultury, a przede wszystkim wskazywanie na jej podwójny wymiar – nie tylko horyzontalny, ale również wertykalny. Bowiem zarówno twórcy kultury, jak i adresaci to osoby otwarte na świat poza- i ponadmaterialny, na prawdę, dobro i piękno. A przede wszystkim na osobową, bezinteresowną miłość – również na osobowego Boga, który jest źródłem i szczęśliwym kresem życia człowieka i świata – mówił bp Jacek.
– Dzisiaj Kościół katolicki na dawnych ziemiach pruskich stoi przed nowymi wyzwaniami. Żyjemy przecież w dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Poza tym, nawet w rodzinach chrześcijańskich, dzieci nie rodzą się chrześcijanami. Wydarzeniu chrztu św. musi towarzyszyć delikatny i długi proces wychowania oraz integracji ze wspólnotą wiary – zaapelował bp Jacek. – Dziękujemy dziś Bogu za to, co było dobre w długich dziejach Kościoła w Prusach. Raz jeszcze przepraszamy Ciebie, Boże, za zło, które się wydarzyło, które popełniliśmy sami lub którego dopuścili się nasi poprzednicy, nasze siostry i bracia w wierze. Bożej opatrzności i opiece Maryi powierzamy teraźniejszość i przyszłość Ludu Bożego mieszkającego na ziemi, którą przez wieki nazywano Prusami.


Zasługi zakonników


Uroczystościom 770. rocznicy utworzenia diecezji warmińskiej towarzyszył również akt zawierzenia archidiecezji opiece NMP. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Mieszany „Echo” z Zebrzydowic. Był to również odpust parafialny, a wielki mistrz Bruno Platter poświęcił przyniesione przez ludzi kwiaty i zioła. W swoim wystąpieniu podziękował on za zaproszenie na tak doniosłą dla Kościoła warmińskiego uroczystość. Jako wielki mistrz przypomniał historię zakonu krzyżackiego, który w 1243 roku znajdował się na etapie ogromnego rozwoju. – Zakonnicy dochowali swojego przyrzeczenia złożonego w 1233 w przywileju chełmińskim, w którym zobowiązali się do m.in. do zakładania kościołów w miastach i wsiach. Możliwość spoglądania na te wielkie osiągnięcia i sukcesy sprawia satysfakcję, również po wielu stuleciach, pomijając niektóre błędne zachowania, które z dzisiejszego punktu widzenia są trudne do zrozumienia. Jubileusz powinien być jednak okazją przede wszystkim do tego, by podziękować Bogu za błogosławieństwo, zaś Matce Bożej za matczyną opiekę nad tą ziemią i jej mieszkańcami – powiedział wielki mistrz. Z okazji uroczystości w muzeum we Fromborku została przygotowana specjalna wystawa dotycząca dziejów 770. lecia diecezji warmińskiej.

Akt zawierzenia archidiecezji warmińskiej opiece NMP


Matko, wspomóż naszą wiarę, otwórz nas na słuchanie słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i Jego wezwanie. Obudź w nas pragnienie, by iść za Nim, wychodząc z naszej ziemi i przyjmując Jego obietnice. Pomóż nam, abyśmy pozwolili dotknąć Mu się przez Jego miłość, byśmy mogli dotknąć Go wiarą. Pomóż nam w pełni zawierzyć, wierzyć w Jego miłość, zwłaszcza w chwilach zgryzoty i krzyża, gdy nasza wiara wezwana jest do dojrzewania. Zasiewaj w naszej wierze radość Zmartwychwstałego. Przypominaj nam, że ten, kto wierzy, nigdy nie jest sam. Naucz nas patrzeć oczami Jezusa,a by On był świadkiem na naszej drodze. Niech to światło wiary wzrasta w nas coraz bardziej, aż nadejdzie ten dzień bez zmierzchu, w którym jest sam Chrystus, Twój Syn, Nasz Pan.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama