Nowy numer 23/2021 Archiwum

W Bożej otulinie

Ileż dzieci w wyobraźni przeżywa wielkie przygody, zdobywa szczyty, mieszka w lesie... A może warto spróbować na żywo?

Dla wielu ludzi harcerz to po prostu harcerz. Ma mundur, chustę, czasem lilijkę, czasem krzyż harcerski, pomaga innym i biwakuje. Bardziej spostrzegawczy widzą różnicę – wiedzą, że harcerz może być ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej albo ze Związku Harcerstwa Polskiego. Coraz więcej osób wie też, że harcerstwo przybiera nową jakość, również na Warmii. W Olsztynie oraz Klebarku Wielkim swoją działalność rozpoczęli bowiem Skauci Europy.

Religia spoiwem

Niektórzy mogą się zastanawiać, czy naprawdę trzeba harcerzy tak oddzielać. Okazuje się, że trzeba, gdyż różnice – przede wszystkim w wychowaniu – są znaczące. – Fenomenem Skautów Europy jest wierność idei założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. Jako jedyna w Polsce organizacja harcerska mamy aprobatę Episkopatu Polski i jesteśmy uznani jako prywatne stowarzyszenie wiernych prawa pontyfikalnego – zauważa druh Eryk Kowalczyk. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego, bo tak brzmi pełna nazwa polskich Skautów Europy, to obecnie trzecia pod względem wielkości organizacja harcerska w Polsce. Skauci wychowują młodzież, korzystając z metod stworzonych przez R. Baden-Powella, w dwóch nurtach – męskim i żeńskim, w trzech gałęziach wiekowych: od 8 do 12 lat – „wilczki”, od 12 do 17 – „harcerze”, a najstarsi to „wędrownicy”. – Jesteśmy organizacją, która wychowania religijnego nie traktuje jako jednego z elementów metody harcerskiej. Dla nas wychowanie religijne jest spoiwem, pewną otuliną wszystkich elementów wychowania harcerskiego. Jest to wierne przekazowi, jaki otrzymaliśmy od założyciela skautingu. Baden-Powell twierdził bowiem, że harcerstwo i skauting nie może istnieć bez Boga. My staramy się być wierni tej idei – tłumaczy dh Kowalczyk.

Przygoda życia

Skauci Europy na Warmii mogą stanowić inną, nową jakość, znaną generalnie pod nazwą harcerstwa. Są oni bowiem odpowiedzią na kryzys, jaki dotknął polskie harcerstwo po II wojnie światowej, kiedy to władze komunistyczne rozpoczęły proces ideologizacji ruchu i podporządkowywania go interesom partii. W innych krajach również zaczęto odchodzić od niektórych fundamentalnych założeń Roberta Baden-Powella, a we Francji porzucono dziedzictwo ojca Jakuba Seviona, założyciela Skautów Francji. Właśnie w odpowiedzi na ten kryzys harcerze w Niemczech i Francji ponownie podjęli dziedzictwo pierwszych skautów, bez zniekształcania idei harcerstwa. W lutym 1982 roku ruch harcerstwa katolickiego dotarł do Polski, w 1989 roku został przekształcony w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Na nasze tereny Skauci Europy trafili poprzez Klebark Wielki, gdzie ks. Henryk Błaszczyk, proboszcz parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego, zainicjował razem z Erykiem Kowalczykiem pierwsze szczepy Skautów Europy. – Ja sam do tej nowej jakości przekonałem się, będąc harcerzem ZHR. My, Skauci Europy, oferujemy wielką przygodę życia, przygodę opartą na rozwoju osobistym w duchu chrześcijańskich wartości. To zaproszenie dla odważnych – mówi Kowalczyk. Chętni mogą nawiązać kontakt z dh. Erykiem. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie: www.erykkowalczyk.pl. Warto też zajrzeć na blog olsztyńskich skautów: www.skautolsztyn.wordpress.com.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama