Nowy numer 44/2020 Archiwum

Odnalezione rękopisy

Wśród tysięcy wartościowych starodruków w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie znajdują się egzemplarze Pisma Świętego z XV wieku.

Biblia zawsze zajmowała bardzo ważne miejsce w historii drukarstwa. Była pierwszą drukowaną na świecie książką. Mam na myśli tzw. Biblię Gutenberga. Została przygotowana i wydrukowana w około 200 egzemplarzach w latach 1452–1455 w Moguncji przez Jana Gutenberga. Do naszych czasów przetrwało 48 egzemplarzy, z czego tylko 20 kompletnych. W Polsce zachował się jeden egzemplarz – przechowywany w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie – mówi dyrektor biblioteki ks. kan. Tomasz Garwoliński. Biblioteka „Hosianum” posiada co najmniej kilkadziesiąt zabytkowych wydań Biblii, z czego 20 to inkunabuły, a 26 – druki z XV wieku. Oprócz tego są jeszcze liczne wydania fragmentów Biblii, np. Psalmów. – Najstarsza Biblia, jaką posiadamy, pochodzi z roku 1477 i została wydana w Kolonii. Pierwotnie znajdowała się w bibliotece katedralnej we Fromborku. Jest w dobrym stanie, bo 14 lat temu została poddana renowacji – wyjaśnia ks. Garwoliński. Biblię w języku niemieckim z roku 1494, wydaną w Lubece, ostatni opat cystersów w Oliwie Józef von Hohenzollern podarował seminarium duchownemu w Braniewie na początku XIX wieku. Księga jest dużego formatu, ma piękną oprawę z białej świńskiej skóry. Jej tekst jest zdobiony kolorowanymi drzeworytowymi ilustracjami przedstawiającymi sceny biblijne. – Pierwszy drukowany polski przekład całego Pisma Świętego to Biblia Leopolity, wydana w Krakowie w drukarni Szarffenbergów w 1561 roku.

Przekład jest dedykowany królowi Zygmuntowi Augustowi. Nie wiadomo, kto zajął się tłumaczeniem. Wiadomo jednak, że przed drukiem poprawki wprowadzał ks. Jan Nicz ze Lwowa, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dlatego jej nazwa, gdyż lwowianin w języku łacińskim to Leopolita. Jest ona bardzo bogato ilustrowana 284 drzeworytami – mówi ks. Garwoliński. Biblioteka hozjańska posiada dwa egzemplarze Biblii Leopolity, w tym jeden z ilustracjami kolorowanymi. Jest ona bardzo często prezentowana na różnych wystawach, w tej chwili w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W biblijnych zbiorach ciekawostką są rękopiśmienne karty z fragmentami Pisma Świętego, wydobyte w 1994 roku podczas konserwacji jednego z inkunabułów. Rękopis prawdopodobnie pochodzi z XIV lub początku XV wieku. Teksty te zidentyfikował bp prof. Julian Wojtkowski.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama