Nowy numer 2/2021 Archiwum

Nowy dziekan

Nowym dziekanem wydziału teologii UWM w Olsztynie został ks. prof. Jacek Pawlik SVD.

Nowym dziekanem wydziału teologii UWM w Olsztynie został ks. prof. Jacek Pawlik ze zgromadzenia werbistów. Ks. Pawlik urodził się w Bytomiu, święcenia kapłańskie przyjął w 1978 r. Przez 4 lata pracował jako misjonarz w Togo.
Studiował we Francji, wykładał w Togo i w Niemczech. Na wydziale teologii jest kierownikiem katedry filozofii i antropologii, a także opiekunem studenckiego Koła Naukowego Antropologii Kultury oraz członkiem senatu UWM.
Zainteresowanie badawcze: studia nad rytuałem, teatr i sztuka afrykańska, problematyka tanatologiczna, antropologia miasta oraz procesy hybrydyzacji w kulturze.

Życiorys naukowy:
1983–1988 - studia specjalistyczne z zakresu antropologii społecznej i kulturowej na Wydziale Nauk Humanistycznych dawnej Sorbony (Université René Descartes – Paris V), w Centrum Lingwistyki Afrykańskiej w Université Paris III (Nouvelle Sorbonne) i w Centrum Studiów Afrykańskich w École des Hautes Études en Sciences Sociales; 1985, dyplom pogłębionych studiów (DEA) z zakresu antropologii społecznej i kulturowej;

1988 - doktorat na podstawie pracy „La mort: expérience d’un peuple. Études des rites funéraires des Bassar du Nord-Togo“ (promotor Louis-Vincent Thomas);

1989–1993 - wykładowca w Instytucie Pedagogiki Religijnej św. Pawła w Lomé, 1991/1992 rektor tego Instytutu;

1994–1999 - praca w Międzynarodowym Instytucie Etnologii i Lingwistyki „Anthropos” w St. Augustin k/Bonn, współredaktor czasopisma „Anthropos”, redaktor serii wydawniczych „Studia” i „Collectanea”;

1995–1999 - wykładowca w Philosophisch-Theologische Hochschule SVD w Sankt Augustyn, od 1998 docent;

od 1999 roku - adiunkt na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie; 2001–2004, p.o. kierownik Katedry Misjologii, Religiologii i Etnologii UWM; od 2000, opiekun studenckiego Koła Naukowego Antropologii Kultury;

2007 - habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu na podstawie pracy "Zaradzić nieszczęściu. Rytuały kryzysowe ludu Basari z Togo";
od 2008 roku - profesor nadzwyczajny;

2008-2012 - prodziekan ds. nauki Wydziału Teologii UWM, członek senackich komisji ds. nauki i ds. współpracy międzynarodowej;

od 2010 roku - kierownik Katedry Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej (od 2012 przemianowanej na Katedrę Filozofii i Antropologii);

od 2012 roku - członek senatu uczelni.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama