Nowy numer 4/2021 Archiwum

Przypomnę słowa Jezusa

Z listu abp. Ziemby: Sposób odnoszenia się do człowieka jest świadectwem naszej relacji do Boga.

Abp Wojciech Ziemba, z okazji rozpoczęcia roku duszpasterskiego 2014/2015 i w 25. rocznicę archidiecezjalnej Caritas, napisał list pasterski, który ma być odczytany w pierwszą niedzielę Adwentu.

W liście przypomina, iż hasłem nowego roku duszpasterskiego jest wezwanie św. Jana Chrzciciela: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Metropolita podkreśla, iż każdy człowiek potrzebuje nawrócenia. Św. Jan wskazując na Jezusa, powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”.

–  Pan Bóg przypomina prawdę, że jest Bogiem bogatym w miłosierdzie. Posyła swojego Syna, Jezusa Zbawiciela, właśnie do grzeszników, dając im otuchę  i nadzieję na przebaczenie. Tę właśnie naukę o Bożym miłosierdziu Kościół nieustannie głosi. Co więcej, Kościół wzywa wszystkich, aby korzystali z sakramentów świętych, w których spotykamy się z Jezusem-Zbawicielem. Ponieważ jesteśmy tak w życiu, jak i w postanowieniach słabi, dlatego do każdego z nas odnoszą się ostrzeżenia „czuwajcie”, jak i wezwania do nawrócenia się ze złej drogi. Adwent, obok Wielkiego Postu, jest szczególnym okresem roku kościelnego, w którym zachęcani jesteśmy do przemiany swojego życia religijnego – czytamy.

Abp Ziemba wskazuje w liście na jałmużnę, post i modlitwę, jako na drogę do nawrócenia i osiągnięcia Bożej radości, do przezwyciężenia nałogów i grzechów. Jednocześnie podkreśla, iż miarą, według której będziemy sądzeni przez Boga, jest nasza relacja do drugiego człowieka.

Metropolita, nawiązując do 25. rocznicy powołania archidiecezjalnej Caritas, w kilku zdaniach nakreśla historię tej kościelnej organizacji i przypomina jej najważniejsze inicjatywy.  – Caritas prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla kobiet i ich dzieci, dla ofiar przemocy w rodzinie. Prowadzi Dom Samotnej Matki, Rodzinne Domy Dziecka, Okna Życia. Działa także na rzecz osób bezrobotnych, niepełnosprawnych. Prowadzi Ośrodek Pomocy Uzależnionym. Prowadzi również działalność leczniczą, w ramach której świadczy opiekę długoterminową i paliatywną nad chorymi przebywającymi w domu. Archidiecezjalna Caritas służy potrzebującym dzięki ofiarnej pracy około dwustu pracowników i niemal trzech tysięcy wolontariuszy – wymienia abp Ziemba.

Kończąc list, abp Wojciech Ziemba przypomina, abyśmy pamiętali, iż wigilijne dodatkowe nakrycie na naszych stołach to jest ważny symbol naszej gotowości niesienia pomocy potrzebującym. – Co więcej, sposób odnoszenia się do człowieka oczekującego pomocy, jest świadectwem naszej osobistej relacji do Pana Boga. Jeszcze raz przypomnę słowa Pana Jezusa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40b). A więc miarą, według której będziemy sądzeni przez Boga, jest nasza relacja do drugiego człowieka – czytamy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama