Nowy numer 43/2020 Archiwum

Znicz za kapłanów

„Od dłuższego czasu, po modlitwach i głębokich przemyśleniach, wydaje mi się, że powołuje mnie Chrystus Pan” – pisał ks. Andrzej Krużycki.


Listopad to czas wspominania osób, które już odeszły. Odwiedzamy cmentarze, zapalamy znicze i modlimy się o miłosierdzie Boże dla najbliższych, ale nie tylko. Wielu wiernych wspomina również kapłanów, którzy przez lata swoją posługą przybliżali ich do Jezusa, chrzcili, spowiadali, udzielali sakramentu małżeństwa.
My również pragniemy wspomnieć warmińskich kapłanów, którzy posługiwali w naszej archidiecezji, a odeszli do Pana w ciągu ostatniego roku.


ks. kanonik Stefan Józef Kulka (1926–2015)


Urodził się 1 marca 1926 r. w miejscowości Siedlec k. Krzeszowic (archidiecezja krakowska). Przyjął święcenia kapłańskie w zakonie karmelitów bosych 28 czerwca 1953 r. z rąk bp. Franciszka Jopa.
Po kilkunastu latach życia zakonnego podjął decyzję o rozpoczęciu pracy duszpasterskiej w diecezji warmińskiej. W petycji do bp. Józefa Drzazgi pisał: „Na krok ten zdecydowałem się po dłuższym namyśle i odprawieniu rekolekcji oraz za zgodą spowiednika”.
Służbę w diecezji warmińskiej rozpoczął w lipcu 1969 r. jako wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Elblągu. Następnie w parafii pw. św. Brunona w Giżycku. 30 czerwca 1973 r. został proboszczem w parafii pw. Świętych Piotra i Pawła w Dobrzykach k. Morąga. Pełnił również obowiązki ojca duchownego dekanatu Dzierzgoń. Po 8 latach pracy w Dobrzykach został proboszczem parafii pw. św. Marii Magdaleny i św. Walentego w Lutrach. Tam pełnił również funkcje ojca duchownego dekanatu Biskupiec Reszelski oraz kapelana Ośrodka Przystosowania Społecznego w Kikitach.
26 lipca 2013 r. abp Wojciech Ziemba mianował ks. Stefana Kulkę kanonikiem zasłużonym kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście. Ks. Stefan Kulka zmarł 25 lutego 2015 roku.


ks. kanonik Leszek 
Andrzej Wojton 
(1960–2015)


Urodził się 4 lutego 1960 r. w Ostródzie. Po maturze złożył dokumenty do Wojskowej Akademii Technicznej. Studiów jednak nie skończył. Po opuszczeniu uczelni pracował w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Ostródzie, a następnie odbył dwuletnią zasadniczą służbę wojskową.
W sierpniu 1982 r. zgłosił się do WSD „Hosianum” w Olsztynie. W opinii wystawionej przez jego proboszcza, śp. ks. Władysława Strycharza, czytamy: „Od lat szkolnych prowadzi bardzo staranne i samodzielne życie religijne. Niemal codziennie przystępuje do Komunii św. (...) Lata służby wojskowej umocniły jego powołanie do kapłaństwa”. Leszek Wojton otrzymał święcenia prezbiteratu 11 czerwca 1988 r. z rąk bp. Edmunda Piszcza.
Pracował jako wikariusz w parafiach: pw. św. Józefa w Kobułtach i pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu. Był długoletnim proboszczem parafii pw. św. Antoniego w Radziejewie i pw. św. Jana Chrzciciela w Lechowie. Prowadził wakacyjne oazy rekolekcyjne służby liturgicznej. W dekanacie Pieniężno był ojcem duchownym kapłanów, wicedziekanem i referentem ds. trzeźwości oraz działalności charytatywnej i dziekanem.
Arcybiskup Wojciech Ziemba 30 kwietnia 2008 r. mianował go kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Lidzbarku Warmińskim. Ostatni etap pracy duszpasterskiej przeżył w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Ornecie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę 10 czerwca 2015 r. w Ostródzie.


ks. kanonik Kazimierz Mikulski (1926–2015)


Urodził 8 lipca 1926 r. w wiosce Kopaliny k. Nowego Wiśnicza (archidiecezja krakowska). Po maturze odbył wojskową służbę zasadniczą. Następnie rozpoczął studia w seminarium duchownym w Tarnowie. 9 maja 1954 r. otrzymał z rąk bp. Karola Pękali święcenia kapłańskie.
W 1960 r. zwrócił się do bp. Tomasza Wilczyńskiego z prośbą o przyjęcie do pracy duszpasterskiej w diecezji warmińskiej. 9 września 1960 r. został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Prabutach. Następnie był proboszczem parafii pw. św. Mateusza w Różyńce, później parafii pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Nebrowie Wielkim k. Kwidzyna, gdzie pełnił także urząd wicedziekana i referenta ds. trzeźwości i działalności charytatywnej.
Biskup Jan Obłąk mianował ks. Mikulskiego kanonikiem gremialnym kolegiackiej kapituły pomezańskiej w Prabutach. Od 1985 r. proboszcz parafii pw. św. Augustyna i św. Anny w Babiaku i Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Runowie. 1 lipca 2004 r.
przeszedł na emeryturę.
Pełnił urząd wicedziekana i referenta ds. trzeźwości i działalności charytatywnej w dekanacie Górowo Iławeckie. Działał także w Apostolstwie Dobrej Śmierci. Zmarł 6 czerwca 2015 roku.


ks. kanonik Andrzej Tadeusz Krużycki 
(1957–2015)


Urodził się 20 września 1957 r. w Malborku. Skończył Technikum Hodowli Roślin i Nasiennictwa w Rzucewie. Po maturze pracował w Stacji Hodowli Roślin w Łebczu. W 1979 r. zgłosił się do WSD „Hosianum” w Olsztynie. W podaniu pisał: „Od dłuższego czasu, po modlitwach i głębokich przemyśleniach, wydaje mi się, że powołuje mnie Chrystus Pan do grona swych pomocników”. 15 czerwca 1985 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Jana Obłąka.
Ksiądz Andrzej Krużycki pracował na stanowisku wikariusza w parafiach: pw. Wniebowzięcia NMP w Szczytnie, pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rucianem-Nidzie, pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Orzyszu, pw. św. Jana Chrzciciela w Ornecie. 22 grudnia 1989 r. mianowany rektorem sanktuarium Nawiedzenia NMP w Krośnie. 1 lipca 1990 r. rozpoczął pracę proboszczowską w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opinie, a 1 listopada 1994 r. także w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Krośnie.
5 lipca 2008 r. otrzymał tytuł kanonika honorowego kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście. Pełnił urząd wicedziekana dekanatu Ornet. Zdobywał pieniądze na renowację i remonty sanktuarium w Krośnie. Poza duszpasterstwem wielką pasją ks. Andrzeja były motocykle. W Krośnie organizował zloty motocyklistów, a także pielgrzymki rowerowe i piesze. Był założycielem i prezesem klubu motorowego „Draber” w Ornecie.
13 lipca 2015 r. ks. Andrzej Krużycki z podejrzeniem udaru trafił do szpitala. Zmarł 24 lipca 2015 r., w 30. roku kapłaństwa.


« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama