Nowy numer 48/2020 Archiwum

On czeka 
na naszą miłość

Drodzy Bracia i Siostry!
 Tegoroczne Boże Narodzenie naznaczone jest dla nas dwoma ważnymi wydarzeniami.

W Kościele powszechnym trwa rozpoczęty 8 grudnia przez papieża Franciszka Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, a w naszej Ojczyźnie przeżywamy ponadto rozpoczętą wraz z Adwentem 1050. rocznicę Chrztu Polski. Oba te wydarzenia skłaniają nas, aby świętowaną Tajemnicę Wcielenia odczytać, po pierwsze, jako dar Bożego miłosierdzia, który Bóg udziela nam poprzez odkupienie, którego początkiem jest Tajemnica Wcielenia Syna Bożego. Po drugie, jako głębokie uświadomienie, że udział w tym Boskim dziele odkupienia, czyli w dostępie do łask Bożego miłosierdzia, mamy przez chrzest. I tak też należy rozumieć głęboki duchowy wymiar chrztu księcia Mieszka I przed 1050 laty. To ważne treści, których nie możemy pominąć w tych dniach pełnych radości i nadziei. Dla chrześcijanina bowiem prawdziwa radość i nadzieja zawsze ma źródło w Bogu i dziele zbawczym 
Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, które swój początek 
ma w Jego Wcieleniu.
Życzę Wam wszystkim doświadczenia w tych świątecznych dniach owej prawdziwej radości i nadziei, które promieniują od betlejemskiej stajenki. Spójrzmy w tych dniach na świat i na nasze życie oczyma rodzącego się Jezusa, który jest darem miłości Boga Ojca do nas. On rodząc się z miłości, także czeka na miłość, nie tylko Maryi i Józefa, ale każdego z nas, bo dla nas się rodzi. Odczujmy tę miłość Boga i dajmy na nią godną odpowiedź. On sam, Jezus Chrystus, uczył nas, jak mamy to czynić. Jak okazywać miłość Bogu poprzez miłość do drugiego człowieka, poczynając od przebaczenia. W wigilijny wieczór i święta Bożego Narodzenia mamy do tego doskonałą okazję.


« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama