GN 42/2020 Archiwum

Boskie pionki

Ten temat podejmowali najwięksi filozofowie. We Fromborku można odbyć podróż, która ukazuje walkę dobra ze złem.

Historia Warmii i Mazur zachowała się w zabytkach, które są świadectwem minionego czasu. Twórcy przez wieki podejmowali tematy związane nie tylko z życiem codziennym, ale sięgali też często do spraw zasadniczych. Kwestia istnienia dobra i zła była przedmiotem nie tylko mądrych traktatów, lecz również dzieł sztuki. Próbę przedstawienia tej filozoficzno-teologicznej prawdy podjęło Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku poprzez zorganizowanie we współpracy z Muzeum Pomnika Historii „Frombork – Zespół Katedralny” wystawy „Cóż jest świat... szachownica. Angelusy i demony w sztuce chrześcijańskiej”.

Teatr świata

Ekspozycja będzie udostępniona do listopada 2017 roku. Można ją oglądać od wtorku do niedzieli w dawnym pałacu biskupim na Wzgórzu Katedralnym. Jej otwarcia dokonał Henryk Szkop, dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika. – Bardzo dziękuję wszystkim realizatorom wystawy i osobom zaangażowanym w jej przygotowanie – mówił. Kuratorami wystawy są dr Jowita Jagla i ks. prałat dr Jacek Wojtkowski. Na ekspozycji zgromadzono ponad 120 obiektów. – Prezentowane na wystawie rzeźby, malowidła i inne zabytkowe obiekty pochodzą z 45 kościołów i instytucji kościelnych archidiecezji warmińskiej i diecezji elbląskiej, a także z kolekcji prywatnych i zbiorów muzealnych – mówi ks. Wojtkowski. Autorką scenariusza jest dr Jagla, która tłumaczy koncepcję prezentowanych eksponatów: – Wystawa inspirowana w tytule wierszem „Człowiek igrzysko Boże” Wacława Potockiego i wielowiekową ideą theatrum mundi ma w swoim zamyśle wykreować symboliczną szachownicę – świat, na której przy Boskim zezwoleniu trwa gra wypełniona dobrem i złem. Człowiek nie jest jednak istotą osamotnioną, jego życie toczy się w ciągłym towarzystwie dwóch odwiecznych antagonistów – anioła i diabła... I właśnie owe dwa typy bytów: dobre i złe stanowią główny temat proponowanej ekspozycji – wyjaśnia kurator wystawy.

Podróż po szachownicy

Strefę podporządkowaną dobru tworzą dzieła sztuki ukazujące hierarchię anielską z dominującą obecnością dumnych i zaradnych archaniołów. Oprócz tego prezentowane są pełne uroku szybujące podniebne figury aniołów chrzcielnych, anioły pasyjne, anioły jako atrybuty świętych, bohaterowie biblijnych przypowieści, figlarne lub poważne anioły ołtarzowe, anioły „przysiadłe” na liturgicznych szatach i wzbogacające sztukę złotniczą. – Obszar przynależny złu wyznaczają dzieła prezentujące szczególną, bo zdeformowaną i kaleką anatomię diabła, przedstawiono także liczne wcielenia diabłów i demonów, począwszy od drapieżnych form zwierzęcych, przez obsceniczne maski diabelskie, po upiorne hybrydy. Istotną rolę pełnią również ujęcia świętych w towarzystwie istot demonicznych, na przykład św. Jerzego, św. Małgorzaty czy św. Jana Ewangelisty. Postać diabła zaprezentowano także w kontekście intrygującej ikonografii piekła oraz „zła pokonanego”, czyli w ujęciach Chrystusa Zmartwychwstałego depczącego szatana – mówi dr Jagla. – Mamy nadzieję, że zwiedzający odbędą z nami podróż po szachownicy, pamiętając, że jesteśmy jedynie Boskimi pionkami, niepozbawionymi towarzystwa bytów prowadzących nas ku dobru bądź złu.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama