Nowy numer 43/2020 Archiwum

Powołani przez arcybiskupa

Rada Kapłańska Archidiecezji Warmińskiej jest organem wspierającym arcybiskupa w kierowaniu Kościołem lokalnym.

Kuria archidiecezji warmińskiej poinformowała, że abp Józef Górzyński powołał na pięcioletnią kadencję radę kapłańską. W jej skład wchodzi 40 kapłanów archidiecezji warmińskiej, z których połowa została wybrana poprzez głosowanie. Pozostali weszli z urzędu i nominacji metropolity warmińskiego. Rada Kapłańska Archidiecezji Warmińskiej jest organem wspierającym arcybiskupa w kierowaniu Kościołem lokalnym.

Skład Rady Kapłańskiej Archidiecezji Warmińskiej

Z urzędu:

 • ks. inf. kan. dr Jan Górny;
 • ks. kan. prof. UWM dr hab. Lucjan Świto;
 • ks. kan. dr Tadeusz Marcinkowski;
 • ks. dr Mariusz Falk;
 • ks. kan. dr Paweł Rabczyński;
 • o. mgr lic. Jacek Wojcieszko SVD;
 • ks. kan. dr hab. Marek Żmudziński;
 • ks. kan. dr hab. Krzysztof Bielawny;
 • ks. prał. hon. kan. dr Andrzej Lesiński;
 • ks. kan. mgr Stanisław Jasiński;
 • ks. prał. hon. kan. dr Zygmunt Klimczuk;
 • ks. prał. hon. kan. mgr lic. Stanisław Zinkiewicz;

Z wyboru:

 • ks. kan. mgr Jerzy Balcer;
 • ks. kap. hon. mgr Krzysztof Brodzik;
 • ks. kan. mgr lic. Krzysztof Bumbul;
 • ks. kan. dr Kazimierz Dawcewicz;
 • ks. kap. hon. mgr Leszek Galica;
 • ks. kan. mgr Piotr Jagiełka;
 • ks. kan. mgr Robert Kaniowski;
 • ks. kan. mgr Stanisław Majewski;
 • ks. kan. mgr Tomasz Stempkowski;
 • ks. kan. mgr Andrzej Wysocki;
 • ks. kap. hon. mgr lic. Andrzej Zieliński;
 • ks. mgr Marian Dziadkiewicz SDB;
 • ks. mgr Roman Dąbkowski;
 • ks. mgr lic. Jarosław Dobrzeniecki;
 • ks. mgr Łukasz Kowalski;
 • ks. dr Jacek Możejko;
 • ks. mgr Paweł Roszyński;
 • ks. mgr Grzegorz Zapotoczny;
 • ks. prał. hon. kan. Bronisław Siekierski;
 • ks. dr Wojsław Czupryński;

Z nominacji abp. Józefa Górzyńskiego:

 • ks. kan. dr Adam Bielinowicz;
 • ks. kan. prof. zw. dr hab. Andrzej Kopiczko;
 • ks. dr Wojciech Kotowicz;
 • ks. kan. dr Barłomiej Matczak;
 • ks. kap. hon. mgr Józef Midura;
 • ks. kan. dr Artur Oględzki;
 • ks. kap. hon. kan. dr Jacek Wojtkowski;
 • ks. mgr lic. Paweł Zięba.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama