Nowy numer 44/2020 Archiwum

Ożywiająca reforma

Głównym motywem była reforma duszpasterstwa, idea bliskości biskupa i wiernego, ale też bliskości kapłanów i wiernych.

Było to wydarzenie epokowe. Arcybiskup Józef Kowalczyk stwierdził wręcz, że „to, co Jan Paweł II zaprogramował w swej bulli, jest wydarzeniem na miarę tysiąclecia, bo w całym tysiącleciu istnienia Kościoła w Polsce tak globalnej reorganizacji struktur administracyjnych nie było”. Chodzi o papieską bullę „Totus Tuus Poloniae Populus” (25 marca 1992 r.), która była największą w Polsce reformą struktur administracyjnych i duszpasterskich Kościoła.

Duszpasterze do wiernych

W strukturę Kościoła katolickiego wchodziło 27 jednostek terytorialnych, w tym 5 archidiecezji i 22 diecezje. Na mocy postanowień Jana Pawła II powstało 13 nowych diecezji, a 8 dotychczasowych zostało podniesionych do rangi archidiecezji. – Zamysłem papieża było, by biskup był bliżej wiernych. I tak rzeczywiście się stało. Poszczególne diecezje miały być zamieszkane przez maksymalnie milion osób. Nasza archidiecezja po reorganizacji liczyła ponad 700 tys. mieszkańców. Przed reformą była największą powierzchniowo diecezją w Polsce – miała 24,5 tys. km kw. – mówi ks. Paweł Rabczyński, rektor WSD „Hosianum”, opiekun studenckiego koła naukowo-ekumenicznego przy Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. – Warto podkreślić, że reforma dokonała się wtedy, kiedy Rzeczpospolita Polska nawiązała oficjalne relacje dyplomatyczne z Watykanem. Jednak trzeba pamiętać, że głównym motywem była reforma duszpasterstwa, ta idea bliskości biskupa i wiernego, ale też bliskości kapłanów i wiernych – dodaje. Skupiając się na diecezji warmińskiej, wymienia, że została ona podniesiona do rangi archidiecezji, powstały też dwie nowe diecezje sufraganalne – elbląska i ełcka. Poza tym powstały różne organizacje, instytucje związane z metropolią, jak chociażby sąd biskupi. Arcybiskup warmiński przyjął z rąk Ojca Świętego paliusz jako symbol jedności z papieżem. – Myślę, że ta reforma ożywiła działalność duszpasterską, rzeczywiście zbliżyła wiernych do duszpasterzy i duszpasterzy do wiernych – uważa ks. Rabczyński. – Do tego zbiegła się z odzyskaniem wolności. Zaczęły powstawać stowarzyszenia katolickie, liczne wspólnoty czy katolickie placówki edukacyjne...

Sinusoida powołań

25. rocznica powstania archidiecezji warmińskiej była okazją do zorganizowania studenckiego forum naukowego, podczas którego młodzi prelegenci omawiali zagadnienia związane z kościołami katedralnymi, nową ewangelizacją, peregrynacją wizerunku Matki Bożej Miłosiernej czy historią Ruchu Światło–Życie w naszej archidiecezji w latach 1992–2017. Podjęto również temat edukacji katolickiej na przykładzie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny. – Przygotowałem prezentację „Archidiecezja warmińska w liczbach”, czyli dane statystyczne z ostatnich 25 lat – mówi kl. Sławomir Sokołowski. – Na ich przykładzie widać, że w tym czasie w naszej archidiecezji o 39 wzrosła liczba parafii, głównie zlokalizowanych w miastach. Jeżeli chodzi o kapłanów, to wielu z nich w 1992 r. przeszło do diecezji ełckiej i elbląskiej – wyjaśnia. Obecnie mamy 464 kapłanów diecezjalnych, 262 parafie, 33 dekanaty. W archidiecezji posługuje dodatkowo 98 kapłanów zakonnych, 240 sióstr zakonnych, alumnów w seminarium jest 39, a liczba wiernych to 659 tysięcy. – Przygotowując odczyt, posiłkowałem się danymi statystycznymi wysyłanymi przez naszą kurię do Stolicy Apostolskiej – wyjaśnia. Zwraca uwagę, że obecny niż demograficzny przekłada się na liczbę powołań. – Jeszcze w 1992 r. w naszym seminarium formowało się 137 alumnów. Obecnie jest ich 39. Co ciekawe, można zaobserwować sinusoidę powołań: rok mniej liczny–rok liczniejszy. Pewnym ewenementem jest również 2005 r., kiedy na I rok studiów przyszło aż 36 alumnów. Według mnie, miało to związek ze śmiercią Jana Pawła II – dodaje.

Nowe koło

Konferencję zorganizowało koło naukowe teologów ekumenistów. – Ma ona upamiętnić ważną datę utworzenia archidiecezji warmińskiej, a zarazem przybliżyć różne kwestie dotyczące funkcjonowania i historii archidiecezji studentom. Chcemy również zaprezentować wyniki badań naukowych członków naszego koła – wyjaśnia kl. Szymon Wawrzyńczak. Koło powstało w zeszłym roku. – Zastanawialiśmy się, na czym ma się ono skupić. W związku z tym, że w archidiecezji podejmuje się wiele działań ekumenicznych, postanowiliśmy, że będzie to koło naukowe teologów ekumenistów. Także zajmujemy się tymi dwoma aspektami. Pierwszą naszą inicjatywą jest ten panel studencki. Przygotowujemy się też – jako współorganizatorzy – do międzynarodowej konferencji kół naukowych. Mamy cele na najbliższe lata. Pragniemy aktywizować studentów naszego wydziału, ale też pogłębiać własne zainteresowania – dodaje kl. Szymon.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama