Nowy numer 3/2021 Archiwum

Dotacje na opiekę nad małymi dziećmi

Pula pieniędzy przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi prawie 8,2 mln zł.

W województwie warmińsko-mazurskim działa 59 żłobków, 16 klubów dziecięcych oraz 21 opiekunów dziennych (dane na koniec marca 2017 roku). To jednak ciagle za mało, dlatego Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosił 3 konkursy na projekty dotyczące tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Łączna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi prawie 8,2 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać podmioty, które utworzą lub prowadzą żłobek lub klub dziecięcy, a także gminy zatrudniające opiekunów dziennych. Szczególnie mile widziane będą projekty partnerskie, w których jeden z podmiotów posiada doświadczenie w realizacji projektów aktywizacji zawodowej.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejących lub nowo tworzonych żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.
  • dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.
  • aktywizacja zawodowa niepracujących opiekunów dzieci do lat 3 , w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym.

Celem nie może być jednak budowa nowej placówki od podstaw, lecz co najwyżej adaptacja już istniejących lokali. Możliwe jest sfinansowanie wydatków związanych na przykład z zakupem mebli, wyposażenia, zabawek, pomocy edukacyjnych, wyposażenia placów zabaw, dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarno-higienicznych, organizacją kuchni, stołówek, szatni, itp. Istotnym elementem jest sfinansowanie wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki oraz pokrycie opłat za wyżywienie i pobyt dzieci.

Z nowych miejsc opieki będą mogli skorzystać opiekunowie prawni dzieci do 3 roku życia, należący do jednej z grup:

  • osoby niepracujące (bezrobotne, bierne zawodowo), sprawujące opiekę nad dzieckiem, planujący podjęcie pracy,
  • osoby zatrudnione powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

Nabór wniosków będzie prowadzony od 10 do 30 maja 2017 roku.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ, informacji udzielają pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie:

  • w siedzibie WUP przy ulicy Głowackiego 28, pokój 1, I piętro
  • telefonicznie pod numerami: 89 522 79 55 lub 89 522 79 65
  • mejlowo pod adresem: d.kalski@up.gov.pl lub m.palyska@up.gov.pl
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama