Nowy numer 3/2021 Archiwum

Jubileusz bp. Juliana

Biskup senior świętuje dziś 91. rocznicę urodzin. Urodził się 31 stycznia 1927 r. w Poznaniu, a święcenia kapłańskie przyjął w 1950 roku. Pamiętajmy o nim w swoich modlitwach.

Biskup senior Julian Andrzej Wojtkowski urodził się 31 stycznia 1927 r. w Poznaniu, gdzie w roku 1939 ukończył szkołę powszechną. Po wybuchu wojny został z rodzicami i rodzeństwem aresztowany i osadzony w Lager Glowno (Posen Ost), a stąd wywieziony pierwszym transportem do Ostrowca Świętokrzyskiego. Małą maturę zdobył w 1944 r. w tajnym nauczaniu ziemi kieleckiej, świadectwo dojrzałości liceum matematyczno-fizycznego w Lublinie otrzymał w 1945 roku. W latach 1945-1950 studiował w Lubelskim Seminarium Duchownym dla diecezji warmińskiej.

Święcenia kapłańskie i magisterium teologii otrzymał w 1950 roku.

Po studiach teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał w 1953 r. doktorat. Od 1952 r. do 2005 r. wykładał w Warmińskim Seminarium Duchownym, Warmińskim Instytucie Teologicznym i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Habilitował się na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie 1968 roku. Święcenia biskupie otrzymał w 1969 roku. Profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie mianowany w 1987 r., profesorem zwyczajnym - w 1997 roku. Główne dziedziny badań: historia dogmatów Maryjnych w Polsce średniowiecznej, glosy oraz drobne teksty polskie w inkunabułach Wielkopolski, historia diecezji warmińskiej. Wypromował 60 magistrów, 23 licencjatów i 13 doktorów teologii. Biskup tytularny Murustaga, członek zwyczajny Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, profesor zwyczajny teologii dogmatycznej.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: "Veni, Domine Jesu" ("Przyjdź, Panie Jezu").

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama