Nowy numer 44/2020 Archiwum

Jezus milczy, ale działa

– Zasada jest prosta: czyń w sposób właściwy to, do czego jesteś powołany, a osiągniesz świętość – mówił ks. Stanisław Jóźwiak.

Warmińscy kapłani przyjechali do WSD „Hosianum”, by modlić się o swoją świętość. – Ojcowie duchowni powiedzą, że świętość to fundament. Wiele tekstów ewangelicznych – i nie tylko – o tym mówi i w zasadzie warunkuje posługę kapłana i pragnienie dążenia do świętości. Jest też wiele tekstów mówiących o formacji kapłańskiej, która prowadzi nie tylko do tego, aby być sprawnym duszpasterzem, ale przede wszystkim do tego, by mieć duchową bazę do duszpasterzowania ludowi Bożemu. I to jest bez wątpienia to, co nazywamy drogą do świętości, czyli pracą nad sobą, która prowadzi do bliskości z Panem Jezusem. To On jest dla nas punktem odniesienia. Wszystko jest na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Uczestniczymy w misji Chrystusa. Warunkiem dobrego wypełniania tej misji jest bliskość z Chrystusem, która jest właśnie świętością – mówił abp Józef Górzyński. Podkreślał, że fundamentem jest nasza wiara, bo z niej wszystko wynika. – A wiara to właśnie osobowa bliskość z Jezusem Chrystusem. Dlatego trzeba o nią dbać i ją budować. Bez formacji, bez pracy nad sobą jest to niemożliwe – dodał metropolita.

Cicha i osobista

Spotkanie rozpoczęło się konferencją, którą do kapłanów wygłosił ks. Stanisław Jóźwiak. – Pan jest tym, który otwiera serca, i z Bożej mocy pochodzi wzniosłość posługiwania. Droga do świętości, która jest właściwa dla kapłana, wiedzie przez posługę. To, czym kapłan jest i co czyni, stanowi jego tożsamość. Zasada więc jest prosta: czyń w sposób właściwy to, do czego jesteś powołany, a osiągniesz świętość. Ważne jest zrozumienie, o jaki sposób posługiwania chodzi – mówił. Cytował słowa św. Jana Pawła II: „Nie ważne jest, co robisz. Ważne jest, kim jesteś”. – Kim mam być jako kapłan? Kapłan powinien być człowiekiem wiary i modlitwy. Chrześcijanin, kiedy przestaje być człowiekiem modlitwy, staje się nieprzydatny dla świata. Staje się solą zwietrzałą, godną podeptania przez ludzi. Modlitwa kapłana chroni świat przed zepsuciem. Widzimy, jakie to dzisiaj aktualne – zauważył. Wiele mówił o prywatnej modlitwie kapłanów, która powinna być na pierwszym miejscu. – Nie ulegajmy pokusie pośpiechu, a czas oddany Chrystusowi w cichej modlitwie niech nie wydaje się czasem straconym. To wtedy rodzą się najdoskonalsze owoce duszpasterskiej posługi. Jezus milczy, ale wówczas działa – mówił. Po konferencji kapłani w ciszy adorowali Najświętszy Sakrament. Później uczestniczyli, pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego, w Eucharystii.

Ujednolicenie zasad

Podczas spotkania proboszczowie otrzymali materiały dotyczące RODO, czyli unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Kwestię rozporządzenia wyjaśnił ks. Marcin Sawicki. – W działaniach statutowych Kościół katolicki jest wyłączony spod regulacji RODO na podstawie art. 91. Artykuł ten stanowi, że jeżeli w dniu wejścia w życie RODO Kościoły i inne związki wyznaniowe stosują szczegółowe zasady ochrony osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem, zasady takie mogą być nadal stosowane, pod warunkiem że zostaną dostosowane do wskazanego rozporządzenia – tłumaczył. Kościół miał własny system ochrony danych, który obecnie dostosował do RODO. Podstawę tego systemu stanowi Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. i Dekret Ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski 13 marca 2018 r. oraz inne regulacje. Dekret Konferencji Episkopatu Polski został przygotowany przez zespół ekspertów. – Dzięki dokumentowi nastąpi ujednolicenie zasad stosowania przepisów, które istnieją w Kościele przynajmniej od kilkudziesięciu lat, a dotyczą ochrony danych osobowych – mówił kapłan. Podkreślał, że każdy proboszcz powinien pamiętać, że jako administrator danej parafii jest osobą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych parafii. Na nim spoczywa obowiązek zabezpieczenia tych danych, a także czuwania nad prawidłowym zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kanonicznego oraz koordynacji działalności ewentualnych współpracowników.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama