Nowy numer 09/2024 Archiwum

Poszukując męskiej tożsamości

Nowa wspólnota męska w Olsztyńskim Duszpasterstwie Akademickim.

W październiku powstała nowa wspólnota męska w ramach Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego. - W mieście już jest kilka grup męskich, natomiast stwierdziliśmy, że trzeba stworzyć grupę dla młodszego środowiska: studentów i zbliżonych im wiekiem - mówi Tomasz Szliwiński, założyciel wspólnoty.

- Brakuje młodym tożsamości męskiej i wśród studentów panuje syndrom Piotrusia Pana. Odkładanie decyzji, przywiązywanie się do domów rodzinnych, a co za tym idzie - brak wejścia w dorosłość, niezdecydowanie, nieumiejętność dzielenia we wspólnocie z kobietami czy też mówienia o sobie przy kobietach - mówi ks. Piotr Dernowski, opiekun wspólnoty.

W każdy wtorek wspólnota rozpoczyna spotkanie Mszą św. w kościele św. Franciszka. Na pierwsze spotkanie, które miało charakter formacyjny, przyszło około 30 mężczyzn. - Chcemy się spotykać nie tylko na typowych konferencjach, ale naszym najważniejszym celem jest intensyfikacja relacji mężczyzn z Panem Bogiem przez uczęszczanie na Mszę św. Głownie chodzi nam o taką żywą relację z Panem Bogiem w Eucharystii - podkreśla pomysłodawca.

Oprócz cotygodniowej Mszy św. oraz comiesięcznej konferencji wspólnota gromadzą się integracyjnie.

Drugie spotkanie formacyjne odbędzie 27 listopada, a konferencję „Rola duchowości w integralnym rozwoju człowieka” wygłosi ks. Zbigniew Kulesz. 


Więcej o nowej wspólnocie w „Posłańcu Warmińskim” nr 47/2018.

« 1 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy