Nowy numer 3/2021 Archiwum

Zmiany na polsko-rosyjskiej granicy

Z soboty na niedzielę do odwołania zawieszony został ruch graniczny na dwóch przejściach z obwodem kaliningradzkim: Gołdap-Gusiew oraz Gronowo-Mamonowo.

Jak informuje kpt. Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik prasowy i koordynator Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, pozostałe przejścia graniczne z Federacją Rosyjską, tj. drogowe przejście graniczne Bezledy-Bagriatonowsk i Grzechotki-Mamonowo II oraz kolejowe przejście graniczne Braniewo-Mamonowo i Skandawa-Żeleznodorożnyj, będą otwarte całodobowo dla ruchu towarowego.

Ponadto od niedzieli 15 marca wprowadzono ograniczenia przy przekraczaniu granicy przez cudzoziemców.

Wjechać mogą wyłącznie:

  • obywatele RP
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin
  • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy
  • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Jednocześnie utrzymana zostaje kontrola sanitarna. Ponadto po przekroczeniu granicy państwowej osoba ma odbyć obowiązkową 14-dniową kwarantannę.

W trakcie odprawy podróżny ma obowiązek przekazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji o adresie zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama