Nowy numer 5/2023 Archiwum

Chcemy wrócić do źródła

O tym, jak Jan Paweł II uczył przełamywać bariery i stawiać granice, dyskutowano na ogólnopolskim seminarium w Olsztynie.

Na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie odbyło się ogólnopolskie seminarium „Pedagogika tolerancji – między wolnością a odpowiedzialnością”. – Podczas spotkania z ks. Zygfrydem Glaeserem i prof. Anną Zellmą rozmawialiśmy o tym, co można zrobić, aby nasze pokolenie JPII dało świadectwo, kim dla nas był ten prorok, w którego czasach mieliśmy okazję żyć. Zrodziła się idea, aby rozmawiać o tolerancji w duchu św. Jana Pawła II. On miał na myśli tolerancję przy jednoczesnej świadomości swoich wartości i otwartości na drugiego człowieka, który jest wykluczony ze społeczności i spotyka się z brakiem akceptacji – wspomina prof. Jan Pomorski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pomysł zaowocował trzema ogólnopolskimi konferencjami warsztatowymi, z których jedna odbyła się w Olsztynie.

Zostały również stworzone strona internetowa, na której znajdują się świadectwa młodych po przeżyciu Światowych Dni Młodzieży, oraz aplikacja – multimedialny przewodnik po ŚDM. – Cieszę się, że nasz zamysł urzeczywistnił się w ramach projektu realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Opolski i moją uczelnię – dodaje prof. Pomorski.

Oprócz referatów odczytanych w ramach trzech sesji – tolerancja w rodzinie i szkole, tolerancja w przestrzeni publicznej, dobre praktyki pedagogiczne – wiele czasu poświęcono na panel dyskusyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, oraz na wymianę poglądów i refleksji na temat tolerancji w kontekście nauki Kościoła katolickiego. Według dyskutujących słowo „tolerancja” zmieniło swoje znaczenie, stając się ponadwartością. – Chcemy wrócić do źródła, uświadamiać i mówić o tym, że pedagogika tolerancji w myśli i nauczaniu św. Jana Pawła II jest oparta na fundamentalnych wartościach przekazanych nam w słowie Bożym. Nie możemy oddać tego, co jest naszym dziedzictwem, a co próbują nam zawłaszczyć – przekonuje prof. Jan Pomorski. Na seminarium omawiano tolerancję w życiu codziennym, wobec kolegów i koleżanek w szkole, w rodzinie, w postawie wobec osób niepełnosprawnych, czy wykluczonych. Zwrócono uwagę, że wielu ogranicza tę kwestię do sfery seksualności. – Dlatego warto podkreślać, że tolerancja w wydaniu św. Jana Pawła II jest postawą wskazującą słuszne granice tolerancji, których przekroczyć nie można. Nie mogę zgadzać się na epatowanie seksualnością, bo to narusza moją wolność. To wynika z miłości do człowieka, a oparte jest na objawionej prawdzie – wyjaśnia profesor.

Jak zauważa ks. dr hab. Wojsław Czupryński, tematem rozważań podjętych podczas konferencji nie jest tolerancja rozumiana potocznie. – Święty Jan Paweł II uczył, że tolerancja jest prawdziwa wtedy, kiedy stoi na straży dobra, a przynajmniej kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka – podkreśla. – Dziś przyjmuje się, że tolerancja jest wartością samą w sobie, a my pokazujemy, że ona ma granice, które wyznaczają szacunek do drugiego człowieka, jego godność oraz dobro i poszukiwanie prawdy. Nie ma tu miejsca na akceptację zła, jest wręcz sprzeciw wobec zła. Nie negujemy człowieka, lecz jego postawę i poglądy – mówi prof. Anna  Zellma z UWM w Olsztynie. Warto pamiętać, że pojęcie tolerancji pochodzi od łacińskiego słowa tolerare – wytrwać, cierpliwie znosić.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy