Nowy numer 5/2023 Archiwum

Ruszyła druga edycja Warmińskiej Szkoły Duchowości

Tegoroczni studenci zajęcia rozpoczęli w październiku. Absolwenci wspominają i dają świadectwo jak szkoła wpłynęła na ich życie.

Ruszyła kolejna edycja działającej od trzech lat w Olsztynie Warmińskiej Szkoły Duchowości. Jej celem jest nie tylko pogłębienie wiedzy z zakresu teologii duchowości, lecz również budowanie dojrzałej relacji z Bogiem i kształtowanie osobowości człowieka. Szkoła skierowana jest do „liderów” życia duchowego, kierowników duchowych, formatorów, księży, animatorów wspólnot religijnych, katechetów i wszystkich, którzy pragną pogłębić życie duchowe. Jej powstanie i działalność są społecznie ważne i potrzebne w środowisku, o czym świadczą opinie uczestników zakończonej w czerwcu pierwszej edycji jej funkcjonowania.

- Wykłady w szkole duchowości były dla mnie okazją do odświeżenia wiedzy i innego spojrzenia na pewne kwestie natury teologicznej i biblijnej. Studia teologiczne robiłam dawno temu i w związku z tym wykłady były dla mnie szczególną pomocą w aktualizacji wiedzy. Szczególnym odkryciem były zajęcia ze sztuki sakralnej, ponieważ nabyłam dzięki nim większej wrażliwości na sacrum obecne w sztuce kościelnej - mówi pani Magdalena.

Swoją wiedzę z teologii duchowości pogłębiała również pani Barbara. - Doceniam zwłaszcza zajęcia z antropologicznych podstaw duchowości, dzięki którym uświadomiłam sobie powiązanie między filozofią i duchowością, a także niewystarczalność emocji i znaczenie rozumu w kształtowaniu własnej duchowości - wymienia. Dla pani Barbary były też ważne zajęcia z duchowości w sztuce, dzięki którym odkryła duchowy wymiar sztuki kościelnej i jej rolę w kształtowaniu wnętrza człowieka.

Wykładowcy szkoły powoływali się wielokrotnie podczas zajęć z duchowości biblijnej między innymi na wybrane publikacje ks. Zdzisława Żywicy (np. „Odnowa umysłu a syneidesis w świetle Rz 12,1-2”, czy „Sumienie w Duchu Świętym w świetle Rz 9,1”), które były źródłem inspiracji dla uczestników. Jedną z nich była pani Dorota. Odkryła ona Biblię jako księgę wskazującą drogę duchowej odnowy człowieka i formacji sumienia.

- Wiedza zaczerpnięta z zajęć WSD pozwala mi inaczej lub raczej głębiej postrzegać potrzebę modlitwy. Umiejętność czytania Pisma Świętego jako źródła wiedzy, wiary, modlitwy - jej różnych rodzajów i wymiarów - mówi pani Dorota.

Dzięki Warmińskiej Szkole Duchowości pani Anna pogłębiła treści związane z życiem duchowym. Została wprowadzona w trudną sztukę rozeznawania duchowego oraz odkrywania charyzmatów. Dzięki temu mogła lepiej ukierunkować własne życie wewnętrzne i odkryć własne charyzmaty dla dobra innych ludzi. - Duże znaczenie miały zajęcia z duchowości biblijnej, dzięki którym zaczęłam traktować Pismo Święte jako swoisty przewodnik rozwoju duchowego i sposób na kształtowanie swego człowieczeństwa - podkreśla.

Ważnym odkryciem były też dla niej biblijne aspekty ekologii, dzięki której zyskała nową wrażliwość i głębsze spojrzenie na świat natury oraz silny impuls do rewizji swego odniesienia do niego. Wykładowcy wykorzystali podczas zajęć publikacje ks. Marka Karczewskiego „Biblijna teologia stworzenia jako źródło ekologii integralnej” i ks. Mariana Machinka „Czy Kazanie na Górze ma wymiar ekologiczny? Przyczynek do duchowości ekologicznej”.

Dzięki ich treściom uczestnicy poznali bogactwo tematu i mogli wdrożyć tę wiedzę w swoją drogę duchową. Uczestnicy podkreślają, że zarówno same zajęcia w formie wykładów i warsztatów, jak też zagadnienia podejmowane w publikacjach naukowych między innymi wspomnianych wyżej pracowników wydziału teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, do których odwoływali się prowadzący i które samodzielnie czytali uczestnicy szkoły, były cenną pomocą w odkrywaniu tajników duchowości chrześcijańskiej, zwłaszcza wyłaniającej się z kart Biblii i dzieł sztuki kościelnej. Nadal są one dla nich źródłem inspiracji w kształtowaniu swego człowieczeństwa w wymiarze czysto ludzkim i religijnym.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy