Nowy numer 32/2022 Archiwum

Biskup senior Julian Wojtkowski

Biskup senior archidiecezji warmińskiej. Biskup prof. dr hab. Julian Andrzej Antoni Wojtkowski urodził się 31 stycznia 1927 roku w Poznaniu. Święcenia biskupie otrzymał w 1969 roku.

Biskup senior archidiecezji warmińskiej. Biskup prof. dr hab. Julian Andrzej Antoni Wojtkowski urodził się 31 stycznia 1927 roku w Poznaniu, gdzie w roku 1939 ukończył szkołę powszechną. Po wybuchu wojny został z rodzicami i rodzeństwem aresztowany i osadzony w “Lager Glowno - Posen Ost”, a stąd wywieziony pierwszym transportem do Ostrowca Świętokrzyskiego. Małą maturę zdobył w tajnym nauczaniu ziemi kieleckiej 1944. Świadectwo dojrzałości liceum matematyczno-fizycznego uzyskał w Lublinie 1945. W latach 1945-1950 studiował w Lubelskim Seminarium Duchownym dla diecezji warmińskiej. Święcenia kapłańskie i magisterium teologii otrzymał w 1950 roku. Po studiach teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał w 1953 roku doktorat. Od 1952 do 2005 roku wykładał w Warmińskim Seminarium Duchownym, Warmińskim Instytucie Teologicznym i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Habilitował się na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie 1968 roku. Święcenia biskupie otrzymał w 1969 roku. Profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie mianowany w 1987 roku, profesorem zwyczajnym w 1997. Główne dziedziny badań: historia dogmatów Maryjnych w Polsce średniowiecznej, glosy oraz drobne teksty polskie w inkunabułach Wielkopolski, historia diecezji warmińskiej. Wypromował 60 magistrów, 23 licencjatów i 13 doktorów teologii.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama