Podsumowanie XXV Dni Rodziny

W auli im. Anny Wasilewskiej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbyło się podsumowanie XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego od 25 lat organizuje Dni Rodziny, którym od początku patronują marszałek województwa, wojewoda oraz metropolita warmiński. - Przez ćwierć wieku wspólnej pracy mieliśmy okazję doświadczenia zmian, jakie zaszły w naszym regionie i w naszych rodzinach. Wywołują one refleksję nad miejscem rodziny w życiu, nad jej kondycją i potrzebami - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.

Tegorocznej edycji przyświecało hasło: „Razem tworzymy rodzinę”. - Chcieliśmy uświadomić jak najszerszej grupie osób, że wszyscy pracujemy na rzecz rodzin. Od nas wszystkich zależy, żeby ona dobrze funkcjonowała i była budowana na odpowiednich wartościach - mówi Katarzyna Koplińska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

W ramach XXV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny wiele samorządów, organizacji pozarządowych i parafii włączyło się organizację wydarzeń integrujących lokalną społeczność, promujących rodzinę i wskazujących na jej fundamentalne znaczenie dla rozwoju Polski i naszego regionu. - Miały miejsca szkolenia, warsztaty, festyny, wydarzenia sportowe - wymienia K. Koplińska.

W organizację wydarzeń włączyło się wiele podmiotów, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach. - Swoje działanie kierujemy w stronę rodzin, szczególnie tych, które są pod opieką asystentów rodziny. W tym roku oddaliśmy inicjatywę tym osobom, aby same zorganizowały wydarzenia. W ten sposób wzmocniły swoje poczucie wartości i sprawczości. Były spotkania, konkursy, poczęstunek i wspólne zabawy - wymienia Teresa Nowacka, kierownik GOPS-u w Pieckach, członek warmińsko-mazurskiej rady ds. rodzin.

Według niej Dni Rodziny i towarzyszące im wydarzenia integrują lokalne społeczności, otwierają ludzi na siebie, pozwalają na wyjście z domu. - To czas miłości, radości, rozmowy. Dla człowieka ważne są relacje, możliwość kontaktu. Bliskość drugiej osoby jest dla nas ważna - uważa.

Dniom Rodziny towarzyszyło wiele konkursów plastycznych, literackich czy muzycznych, jak i promujących wolontariat. - Najważniejsza w wychowaniu młodego człowieka, który podejmuje się wolontariatu, jest rodzina. Stąd nasz konkurs, który promujemy wśród samorządów. Odbywa się on również w ramach Dni Rodziny - wyjaśnia Jolanta Dakowska, koordynatorka konkursu „Ośmiu wspaniałych” w naszym regionie. Podkreśla, że najważniejszą ideą jest ukazanie młodych, którzy pomagają innym. - Pokazujemy światu tych młodych fantastycznych ludzi zaangażowanych w pomoc, którzy mają czas i wielkie serce, by swój czas poświęcić innym. Kiedy rozmawiam z nimi, oni często podkreślają, że właśnie w postawie w rodzinie widzą chęć pomagania; to rodzice od dziecka wprowadzają ich w świat pomagania - akcentuje pani Jolanta.

Laureaci konkursu „Ośmiu wspaniałych” zgodnie twierdzą, że właśnie świadectwo rodziców, ich postawa życiowa i przekazywane wartości budzą w nich pragnienie poświęcania się. - Rodzina uczy pomagania innym, życia w zgodzie z drugim człowiekiem. Wolontariat uczy, jak budować międzyludzkie relacje, jak być otwartym na innych. To doświadczenie z pewnością przyda się, kiedy sama będę miała własną rodzinę - uważa Lidia Jankowska.

- Uczy spojrzenia na drugiego człowieka i podchodzenia do niego z sercem na dłoni, a nie będąc wpatrzonym w siebie, by wszystko zagarnąć na własne potrzeby. W wolontariacie z pewnością potrzebna jest empatia, która jest znaczącym elementem życia rodzinnego - mówi Kacper Kottewicz.

Odbyła się również kolejna edycja konkursu literackiego „Mój wymarzony dzień z rodziną”, na który wpłynęło 114 prac. - Prace starszych uczniów przysporzyły wiele wzruszeń. Wspominali członków rodziny, którzy odeszli z tego świata. Z sentymentem wracali do dni wypełnionych pracą w gospodarstwie. Razem pracowali, razem świętowali. Był wspólne obiady, śpiewy. Utkwiły w pamięci i cieszyły małe drobiazgi, jak buziak na dobranoc, czy pogłaskanie po głowie - mówi Wanda Kuca, koordynatorka projektu.

XXV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny zainaugurowano 27 maja br. w Ostródzie.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..