Nowy numer 20/2024 Archiwum

O Hozjuszu w Rzymie

Dziś na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie rozpoczyna się Międzynarodowa Konferencja Naukowa dotycząca sługi Bożego Stanisława Hozjusza, kardynała, biskupa warmińskiego, teologa, humanisty i dyplomaty.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat kard. Stanisława Hozjusza odbędzie się w dniach 6-8 maja 2024 r. Zorganizowana została z okazji 25-lecia istnienia Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, w 520. rocznicę urodzin i 445. rocznicę śmierci sługi Bożego kard. Stanisława Hozjusza. Organizatorami konferencji są: Papieski Uniwersytet Gregoriański, Wydział Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego oraz Wydział Teologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Krzysztof Kozłowski: Jakie znaczenie ta konferencja ma dla archidiecezji warmińskiej?
Arcybiskup Józef Górzyński: Oprócz przywołania samej postaci i zaznaczenia dat rocznic, które wiążą się z tym wydarzeniem i osobą kardynała, chcemy nadać temu szerszy wymiar. Samo miejsce jest bardzo znaczące, aby pokazać, że to była postać, której nie da się zamknąć tylko w rzeczywistości Warmii i Polski. To postać, która znaczyła wiele w historii państwa polskiego, jak i historii Kościoła powszechnego. To wybitna postać, którą trzeba przywoływać, wydobywać z przeszłości, aby pokazać, jak duże ma znaczenie dzieło, którego dokonał, a którego jesteśmy dziedzicami.

W naszej archidiecezji możemy mówić o tradycji hozjańskiej, co wyraża się m.in. w powołanym przez kard. Hozjusza warmińskim seminarium „Hosianum”.
Nasz Wydział Teologii, jak i seminarium są kontynuacją dzieła, które nieustannie trwa i jest żywe. Trzeba pamiętać, że kardynał był świetnym organizatorem. połozył duże zasługi na wielu odcinkach życia naszej archidiecezji. Był dyplomatą, sekretarzem króla, później - jako biskup warmiński - był delegatem papieża, delegatem króla polskiego. Wymiarów jego aktywności jest bardzo dużo. Co warto podkreślić, to jego zaangażowanie w reformę Kościoła. Czynnie uczestniczył w ważnym wydarzeniu dla świata chrześcijańskiego - w Soborze Trydenckim. Gdybyśmy chcieli to odnieść do naszego warmińskiego świata, to warto podkreślić powołanie przez niego kolegium, które realizuje kształcenie teologiczne, co później przekłada się na wiele wymiarów życia nie tylko na Warmii. To umocnienie katolicyzmu w Rzeczypospolitej.

Gdy przywołujemy postać z historii, zawsze pojawia się pytanie, na ile jest ona dziś aktualna?
Ci, którzy potrafili odnaleźć się czynnie w zadaniach danej epoki, są przykładem zaangażowania, dobrego rozeznania potrzeb życia społecznego i Kościoła; potem dedykowania swojego życia, aby te zadania dobrze wypełnić. Kardynał Stanisław Hozjusz pokazał, jak bardzo to jest istotne, że społeczeństwo bazuje i rozwija się właśnie dzięki takim postawom.

Dlaczego Rzym został wybrany na miejsce tej konferencji?
Poza Warmią, drugim miejscem, gdzie wiele przebywał kard. Hozjusz - oprócz czasu dzieciństwa, które spędzał w Wilnie i Krakowie - jest Rzym. Tu zmarł i jest pochowany w Bazylice Santa Maria in Trastevere. To kościół związany z Polską, kościół tytularny kilku prymasów polskich, z prymasem Wyszyńskim i Glempem na czele. Konferencja rozpoczyna się Mszą św. przy grobie sługi Bożego Stanisława Hozjusza, aby jeszcze raz przywołać tę postać.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy