Świadomi naszych słabości

Krzysztof Kozłowski

publikacja 30.06.2018 14:28

W Gietrzwałdzie wierni przyrzekali zrobić wszystko, co leży w mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Maryi i Jej Syna.

Świadomi naszych słabości Tysiące osób podczas Dnia Pokuty w Gietrzwałdzie, skorzystało z sakramenty pokuty i pojednania Krzysztof Kozłowski /Foto Gość

Podczas Dnia Pokuty w Gietrzwałdzie po Drodze Krzyżowej odbyło się nabożeństwo pokutne.

Konferencję połączoną z rachunkiem sumienia wygłosił o. Stanisław Przepierski OP, po której na ołtarz wniesiono Najświętszy Sakrament. Abp Józef Górzyński posłał dziesiątki kapłanów do sektorów, gdzie są wierni, a w trakcie indywidualnej spowiedzi trwała adoracja Eucharystyczna.

- Proszę was bracia i siostry, abyście przez pokutę zjednoczyli się z Chrystusem ukrzyżowanym za nasze grzechy i w ten sposób wszyscy stali się współuczestnikami Jego zmartwychwstania. Pochylcie głowy wasze przed Bogiem - mówił na początku nabożeństwa abp Józef Górzyński.

Konferencję wygłosił o. Stanisław Przepierski OP. Wskazywał na przyczyny utracenia przez Polskę niepodległości.

- My o wiele wcześniej utraciliśmy wolność wewnętrzną, wolność ducha. Jak bardzo historia uczy nas, czym owocuje znieprawienie sumień, zwłaszcza warstw rządzących. Świadomi naszych słabości, doświadczeni historią potopu szwedzkiego, kiedy polska magnateria oddawała poszczególne części Polski najeźdźcom, nowi najeźdźcy - Prusy, Austria, Rosja - postanowili całkowicie osłabić nasz naród poprzez inwestycje w słabości, przez wypaczenie wolności, którą się zachłysnęliśmy jako naród - mówił dominikanin.

Zwracając się do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej deklarował, iż odnawiamy dziś śluby naszych przodków.

- I Ciebie za patronkę naszą i Królową narodu polskiego uznajemy. Wzywamy pokornie Twojej pomocy i miłosierdzia w walce o dochowanie wierności Bogu, krzyżowi i ewangelii, i Kościołowi świętemu. Czyż tu w Gietrzwałdzie, Maryja ucząc nas modlitwy za kapłanów, o powołania kapłańskie i zakonne, o odrodzenie życia klasztornego, nie przejawiła troski o Kościół, jako fundament odrodzenia moralnego i fundament budowania wolności? - mówił o. Przepierski.

Podkreślał, że dziś jako naród przyrzekamy zrobić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Maryi i Jej Syna, oddanym całkowicie pod  ich panowanie.

- W życiu naszym osobistym, rodzinnym i narodowym. I tu jest pytanie do rachunku sumienia. Czy mi zależy na tym, aby nasza ojczyzna była duchowym królestwem Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia? Czy mi zależy na tym, aby moja rodzina była miejscem objawienia chwały królującego Jezusa, w którym jest pełnia życia? To niebywałe, ale czy robię wszystko, co jest w mojej mocy? Zadaj sobie pytanie, ile czasu poświęcasz Królowi? Czy masz innych bogów, oprócz Trójcy Świętej? Czy mi zależy na Kościele? - apelował dominikanin.

Po konferencji abp Józef Górzyński posłał kapłanów na gietrzwałdzkie błonia, by każdy wierny mógł przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. W czasie  spowiedzi trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Był to również moment na ciszę, na przemyślenie treści przekazanych podczas konferencji.

Obecnie zgromadzeni wierni przygotowują się do uroczystej Mszy św., która rozpocznie się o 14.30. Przewodniczyć jej będzie bp Jan Tyrawa. Homilię wygłosi bp Józef Zawitkowski.

Czytaj także: