Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Regulamin

REGULAMIN

 1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym o charakterze pokutnym. Cechuje ją duch modlitwy, miłości, ofiary i porządku. Zwracamy się do siebie "bracie", "siostro";
 1. Pielgrzymem jest ten, kto akceptuje jej religijno-pokutny charakter: przystępuje do sakramentu pokuty, codziennie uczestniczy we Mszy św., konferencjach, modlitwach i spiewie;
 1. Regulamin pielgrzymki "kategorycznie zabrania":
  • uczestnictwa w Pielgrzymce osobom nie posiadającym intencji wzięcia udziału w tym "wydarzeniu religijnym";
  • kupowania, sprzedawania i spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, jakichkolwiek srodków odurzających;
  • noclegów koedukacyjnych;
  • strój pielgrzyma jest skromny: nie maszerujemy w stroju plażowym lub spodenkach gimnastycznych, nie używamy stroju uwłaczającego religijno-pokutnemu charakterowi pielgrzymki, itp.;
  • zanieczyszczenia trasy przemarszu, miejsc postojowych i noclegów (śmieci składamy w odpowiednie, przeznaczone do tego celu pojemniki i worki; jeżeli ich nie ma to odpady zabieramy ze sobą do najbliższego śmietnika !!!). Przy obiadach i noclegach prosimy gospodarzy, aby przeznaczyli do tego celu stosowny pojemnik;
  • wyprzedzania znaku czoła Pielgrzymki oraz znaku własnej grupy bez zgody Przewodnika;
  • rozpowszechniania haseł czy emblematów poza tymi, które oznaczają daną grupę i wyrażają treści religijne;
  • wszelkich postaw i zachowań, które zakłócałyby pokutny i religijny charakter Pielgrzymki;
 1. Bagaże zdajemy na samochody do tego celu przeznaczone. Za bagaż odpowiadają przewoźnicy;
 1. Pamiętamy o swoich dokumentach, nie zabieramy ze sobą cennych rzeczy;
 1. Uważamy podczas marszu, by nie deptać pól, zboża, trawy, ziemniaków, itp. Nie chodzimy "na skróty";
 1. Przestrzeganie regulaminu Pielgrzymki ma na celu usprawnienie całego jej przebiegu i danie innym obrazu chrześcijańskiego świadectwa wiary.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE REGULAMINU PIELGRZYMKI ZOSTAJĄ WYKLUCZANE Z GRONA PĄTNIKÓW I WRAZ Z MIŁYMI WSPOMNIENIAMI UDAJĄ SIĘ DO SWOJEGO STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

 

« 1 »

Zobacz także

Posłaniec Warmiński

Regulamin

REGULAMIN

 1. Pielgrzymka jest wydarzeniem religijnym o charakterze pokutnym. Cechuje ją duch modlitwy, miłości, ofiary i porządku. Zwracamy się do siebie "bracie", "siostro";
 1. Pielgrzymem jest ten, kto akceptuje jej religijno-pokutny charakter: przystępuje do sakramentu pokuty, codziennie uczestniczy we Mszy św., konferencjach, modlitwach i spiewie;
 1. Regulamin pielgrzymki "kategorycznie zabrania":
  • uczestnictwa w Pielgrzymce osobom nie posiadającym intencji wzięcia udziału w tym "wydarzeniu religijnym";
  • kupowania, sprzedawania i spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, jakichkolwiek srodków odurzających;
  • noclegów koedukacyjnych;
  • strój pielgrzyma jest skromny: nie maszerujemy w stroju plażowym lub spodenkach gimnastycznych, nie używamy stroju uwłaczającego religijno-pokutnemu charakterowi pielgrzymki, itp.;
  • zanieczyszczenia trasy przemarszu, miejsc postojowych i noclegów (śmieci składamy w odpowiednie, przeznaczone do tego celu pojemniki i worki; jeżeli ich nie ma to odpady zabieramy ze sobą do najbliższego śmietnika !!!). Przy obiadach i noclegach prosimy gospodarzy, aby przeznaczyli do tego celu stosowny pojemnik;
  • wyprzedzania znaku czoła Pielgrzymki oraz znaku własnej grupy bez zgody Przewodnika;
  • rozpowszechniania haseł czy emblematów poza tymi, które oznaczają daną grupę i wyrażają treści religijne;
  • wszelkich postaw i zachowań, które zakłócałyby pokutny i religijny charakter Pielgrzymki;
 1. Bagaże zdajemy na samochody do tego celu przeznaczone. Za bagaż odpowiadają przewoźnicy;
 1. Pamiętamy o swoich dokumentach, nie zabieramy ze sobą cennych rzeczy;
 1. Uważamy podczas marszu, by nie deptać pól, zboża, trawy, ziemniaków, itp. Nie chodzimy "na skróty";
 1. Przestrzeganie regulaminu Pielgrzymki ma na celu usprawnienie całego jej przebiegu i danie innym obrazu chrześcijańskiego świadectwa wiary.

OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE REGULAMINU PIELGRZYMKI ZOSTAJĄ WYKLUCZANE Z GRONA PĄTNIKÓW I WRAZ Z MIŁYMI WSPOMNIENIAMI UDAJĄ SIĘ DO SWOJEGO STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

 

« 1 »

Zobacz także

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama